ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (πρώην PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ ΑΕ ΑΠΕ)

Επωνυμία: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΕΛΙΦ Α.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: Σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή

Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8566201000

   powered by www.isolpro.gr